Vastuullisuus

Kansainvälisenä yrityksenä JYSK on vuorovaikutuksessa tuhansien asiakkaiden, työntekijöiden, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimintamme vaikuttaa ympäristöön, ja tämä tarkoittaa sitä, että yrityksellä on suuri vastuu.

Vastuullemme kuuluu useita alueita, kuten JYSKin työntekijöitä sekä tavarantoimittajillemme työskenteleviä henkilöitä. 

Asiakkaana on tärkeää, että voit tuntea olosi turvalliseksi tietäessäsi, että JYSKistä ostamasi tuotteet on tuotettu kunnioittamalla ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä.

Työmme yhteiskuntavastuun (CSR) osalta on jatkuva prosessi, ja uskomme, että yhteistyö, vuoropuhelu ja sitoutuminen ovat tapa edetä eteenpäin sosiaalisten ja ympäristöolosuhteiden parantamiseksi.

Kaikkien toimittajien on hyväksyttävä ja noudatettava käytössämme olevaa käytännesääntöjä (Supplier Code of Conduct) ja sen myötä meillä on ympäristöä, ilmastoa, eläinten hyvinvointia, tuoteturvallisuutta sekä eettisiä ja sosiaalisia olosuhteita koskevat säännöt ja ohjeet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuoden 2019 aikana olemme tehneet tiivistä yhteistyötä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden parissa varmistaaksemme, että ensisijaiset pyrkimyksemme kestävän kehityksen alalla vastaavat alueita, joilla meillä on suurin mahdollisuudet vaikuttaa.

Tämän työn perusteella olemme valinneet joukon maailmanlaajuisia tavoitteita, jotka ovat kestävän kehityksen kannalta keskeisiä: 6 (puhdas vesi ja sanitaatio), 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua), 12 (vastuullista kuluttamista), 13 (ilmastotekoja) sekä 15 (maanpäällinen elämä).