Eläinten hyvinvointi

Me JYSKissä emme hyväksy eläinten kaltoin kohtelua ja toimittajamme on velvoitettu noudattamaan eläinten kohtelua koskevaa toimittajien käytännesääntöä (Supplier Code of Conduct). joka koskee kaikkia toimittajiamme ja joka muun muassa asettaa vaatimuksia eläinten hyvinvoinnille.

Peitot ja tyynyt ovat JYSKin ydintuotteita, ja monet niistä sisältävät untuvia ja höyheniä. Kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista untuviin ja höyheniin liittyen, yksi asia nousee usein esiin: höyhenten nyppiminen lintujen ollessa vielä elossa. Menetelmää pidetään eläinrääkkäyksenä ja se on laitonta Euroopassa sekä monilla muilla alueilla.

JYSK ei missään tapauksessa hyväksy elävien lintujen nyppimistä. Siksi seuraamme jatkuvasti toimitusketjuamme. Tämä tehdään yhteistyössä International Down and Feather Laboratory, IDFL:n, kanssa, joka on erikoistunut tarkastuksiin koko toimitusketjussa, myös tiloilla ja teurastamoilla.

Me JYSKissä haluamme tuotteisiimme ainoastaan untuvia ja höyheniä, jotka ovat elintarviketeollisuuden sivutuotteita. Kaikki JYSKin toimittajat sitoutuvat toimittamaan ainoastaan teurastetuista linnuista valmistettuja untuva- ja höyhentuotteita Toisin sanoen, untuva ja höyhenet ovat peräisin linnuista, jotka on ollut tarkoitus teurastaa joka tapauksessa, ja ne on nypitty vasta teurastuksen jälkeen.

JYSKillä on myös pieni määrä eläinten taljoja valikoimassa sekä rajoitettu määrä villaa sisältäviä tuotteita. JYSKissä myytävät taljat ovat peräisin teurastetuista eläimistä, mikä tarkoittaa, että eläimet on ollut tarkoitus teurastaa joka tapauksessa. Näin ollen eläintä ei teurasteta ainoastaan taljan tai villan vuoksi.

JYSK ei missään tapauksessa hyväksy lampaiden mulesing-leikkausta, ja tätä on korostettu tavarantoimittajien käytännesäännöissä (Supplier Code of Conduct), jota kaikkien toimittajien on noudatettava.