Eläinten hyvinvointi

Me JYSKissä emme hyväksy eläinten kaltoin kohtelua ja toimittajamme on velvoitettu noudattamaan eläinten kohtelua koskevaa toimittajien käytännesääntöä. Mikäli toimittaja ei täytä vaatimuksia, pidämme sitä sopimusrikkomuksena.

Untuva ja höyhenet

Peitot ja tyynyt ovat JYSKin ydintuotteita, ja monet niistä sisältävät untuvia ja höyheniä. Kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista untuviin ja höyheniin liittyen, yksi asia nousee usein esiin: höyhenten nyppiminen lintujen ollessa vielä elossa. Menetelmää pidetään eläinrääkkäyksenä ja se on laitonta Euroopassa sekä monilla muilla alueilla.

Me JYSKissä haluamme tuotteisiimme ainoastaan untuvia ja höyheniä, jotka ovat elintarviketeollisuuden sivutuotteita. Toisin sanoen, untuva ja höyhenet ovat peräisin teurastettavista linnuista ja ne on nypitty vasta teurastuksen jälkeen.

JYSKillä on pieni ryhmä tavarantoimittajia untuva- ja höyhentuotteille. Tämän pienen ryhmän valinta perustuu eettisiin ja laadullisiin vaatimuksiin.

Yhteistyö IDFL:n kanssa

JYSK ei missään tapauksessa hyväksy elävien lintujen nyppimistä. Siksi seuraamme jatkuvasti toimitusketjuamme. Tämä tehdään yhteistyössä International Down and Feather Laboratory, IDFL:n, kanssa, joka on erikoistunut tarkastuksiin koko toimitusketjussa, myös tiloilla ja teurastamoilla.

Kaikki JYSK Nordicin toimittajat, sitoutuvat toimittamaan ainoastaan teurastetuista linnuista valmistettuja untuva- ja höyhentuotteita. Tätä on korostettu toimittajien käytännesäännöissä, joita kaikkien toimittajien on noudatettava. 

Taljat ja villa

JYSKillä on pieni määrä eläinten taljoja valikoimassa sekä rajoitettu määrä villaa sisältäviä tuotteita.

JYSKissä myytävät taljat ovat peräisin teurastetuista eläimistä, mikä tarkoittaa, että eläimet on ollut tarkoitus teurastaa joka tapauksessa. Näin ollen eläintä ei teurasteta ainoastaan taljan tai villan vuoksi.

JYSK ei missään tapauksessa hyväksy lampaiden mulesing-leikkausta, ja tätä on korostettu tavarantoimittajien käytännesäännöissä.