Ympäristö 

Yritystoimintamme vaikuttaa ympäristöön eri tavoin, ja meillä on suuri vastuu ympäröivää luontoa kohtaan.

Haluamme vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia, ja pyrimme siksi jatkuvasti kehittymään yrityksenä ja luomaan yhä kestävämpiä ratkaisuja.

VASTUULLINEN METSÄNHOITO

FSCTM on lyhenne sanoista Forest Stewardship CouncilTM.
FSCTM kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio sekä merkintäjärjestelmä puulle ja paperille, joka on peräisin kestävän kehityksen metsistä tai muista vastuullisista lähteistä. FSC-merkintä kattaa ympäristövastuun lisäksi sosiaalisen- ja taloudellisen vastuun.

FSC-metsissä ei kaadeta enempää puita, kuin metsä voi luonnollisesti korvata ja
vesiympäristön suojelemiseksi torjunta-aineiden ja kemikaalien käyttöön on asetettu tiukat vaatimukset. FSC asettaa myös joukon sosiaalisia vaatimuksia, muun muassa varmistamalla, että metsissä työskentelevillä ihmisillä on hyvät työolot, heille annetaan koulutusta ja turvavarusteita sekä kohtuullinen palkka. FSC-metsissä alkuperäiskansalla ja paikallisyhteisöillä on oikeus käyttää metsiä samalla, kun koko lähialue hyötyy metsätuloista. 

JYSK on ollut vuodesta 2006 lähtien Tanskan FSC:n jäsen, ja kaikki JYSKin puiset puutarhakalusteet ovat FSC-sertifioituja.

Kehitys ei kuitenkaan pääty tähän. JYSK pyrkii jatkuvasti lisäämään FSC-sertifioitujen raaka-aineiden käyttöä, ja vuoden 2024 loppuun mennessä kaikki JYSK-tuotteisiin käytettävä puu on FSC-sertifioitu.

Lisäksi JYSK auttaa panostamaan vastuulliseen metsätalouteen ja kestävään puuhun esimerkiksi FSC week - ja FSC Design Award -palkintojen kautta, joissa JYSK on yksi pääsponsoreista.


 

BETTER COTTON 

Puuvilla on luonnollinen ja uusiutuva materiaali. Puuvillantuotantoon liittyy kuitenkin myös ympäristöhaasteita, sillä perinteisessä puuvillantuotannossa käytetään suuria määriä torjunta-aineita, kemiallisia lannoitteita ja vettä.

Onneksi on parempia ja kestävämpiä tapoja kasvattaa puuvillaa kuin perinteinen puuvillantuotanto.

Haluamme JYSKissä myötävaikuttaa kestävämmin tuotetun puuvillan tuotantoon. Siksi vuoden 2024 loppuun mennessä JYSK on sitoutunut hankkimaan 100% entistä kestävämmällä tavalla tuotettua puuvillaa tekstiilituotteidensa valmistukseen. 

Kestävämmällä tarkoitamme, että puuvilla on joko luomua, kierrätettyä tai peräisin Better Cottonin kautta.

Tekstiilituotteiksi lasketaan tuotteet, joiden painosta vähintään 80 % on valmistettu tekstiilistä, kuten pussilakanasetit ja pyyhkeet.

Mikä on Better Cotton?

JYSK on Better Cotton jäsen, joka on maailman suurin kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö ja joka pyrkii edistämään globaalin puuvillantuotannon parempia normeja.

Better Cotton on kouluttanut 23 maassa yli kaksi miljoonaa puuvillan viljelijää kestävämpään puuvillantuotantoon  ja samalla saavuttamaan paremman sadon, käyttämään vähemmän vettä ja tuholaismyrkkyjä.

Better Cottonin tavoitteena on muuttaa puuvillan tuotantoa maailmanlaajuisesti niin, että pitkällä tähtäimellä kaikki puuvilla tullaan tuottamaan kestävällä tavalla. Toisin sanoen he haluavat muuttaa koko alaa asettamalla uuden standardin.

JYSKissä olemme ylpeitä voidessamme osallistua maailmanlaajuiseen muutokseen sitoutumalla hankkimaan  tekstiilituotteissa käytettävän puuvillan kestävämmistä lähteistä vuoden 2024 loppuun mennessä.

JÄLJITETTÄVYYS JA VALVONTA

Better Cottonin kautta hankittu puuvilla ei ole fyysisesti jäljitettävissä pellosta lopputuotteeseen, koska erottelu koko puuvillan toimitusketjussa on hyvin monimutkaista ja kallista. Tarjoamalla yksinkertaisen ja edullisemman järjestelmän, kysyntä kasvaa ja Better Cotton puuvillan määrä kasvaa maailmanlaajuisesti.

Tuotetason jäljitettävyyden sijaan Better Cotton käyttää valvontaan ja jäljitettävyyteen niin sanottua massatasapainon periaatetta, joka kattaa koko puuvillan toimitusketjun.

Yksinkertaisesti sanottuna, Better Cotton seuraa jatkuvasti Better Cotton-sertifioidun puuvillan maailmanlaajuista kokonaistuotantoa, että Better Cotton -hankitun puuvillan määrä vastaa Better Cotton-sertifioitujen viljelijöiden tuottamaa määrää.

Lue lisää massatasapainosta Better Cottonin kotisivulta

GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS)

Jätemäärän minimointi ja sen sijaan kierrätysresurssit ovat tehokas tapa vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja ilmastoon. Siksi olemme JYSKissä päättäneet työskennellä GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS) kanssa. 

GRS on kansainvälinen vapaaehtoinen tuotestandardi, joka ISO:n (International Organization for Standardization) mukaisesti asettaa puitteet sille, milloin materiaalia voidaan kuvata kierrätetyksi materiaaliksi.

Samalla standardi takaa, että GRS-merkinnällä varustetut tuotteet on itse asiassa valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. Tämä varmistetaan jäljitettävyydellä ja kolmansien osapuolten auditoinneilla.

GRS:n tavoitteena on lisätä kierrätettyjen materiaalien käyttöä. Samanaikaisesti GRS asettaa tiukat vaatimukset sosiaalisille ja ympäristöolosuhteille, joissa tuotteet valmistetaan. Lisäksi haitallisia kemikaaleja ei saa käyttää GRS-merkityissä tuotteissa.

GOTS-SERTIFIOITUA LUOMUPUUVILLAA

Tietyt  JYSKin tuotteet on valmistettu 100% GOTS-sertifioidusta luomupuuvillasta.

GOTS tulee sanoista Global Organic Textile Standard, ja se on maailman johtava puuvillan ja muiden materiaalien luonnonmukaista tuotantoa kuvaava standardi. GOTS- standardi asettaa tiukat vaatimukset sekä tuotteelle että sen tuotannolle.

PAKKAUKSET

Pyrimme jatkuvasti tekemään pakkauksistamme paremmin kestävän kehityksen mukaisia, niin ulkoa kuin sisältä.

Tuotteidemme ympärillä olevien pakkausten päätarkoitus on suojata tuotetta kuljetuksen aikana, ja varmistaa, että asiakkaamme saavat hyvän käyttökokemuksen tuotteistamme. Samalla olemme tietoisia oikeanlaisten pakkauskokojen ja -materiaalien käytön tärkeydestä.

Uudistamme jatkuvasti pakkauksissamme käytettäviä materiaaleja. Työstämme parhaillaan kaikille tuotteillemme uusia pakkausmalleja, jotka ovat paremmin kestävän kehityksen mukaisia. Yhtenäinen kartonki, jossa on yksinkertaiset tuotteen viivapiirrokset, korvaa värilliset ja valokuvilla varustetut laatikot.

Tämä tarkoittaa, että käytämme vähemmän väritulostusta ja samalla vaadimme, että FSC-sertifioidun pahvin määrä kasvaa jatkuvasti. Pyrimme jatkuvasti minimoimaan pakkausten sisällä käytetyn muovin ja styroksin määrää esimerkiksi korvaamalla ne pahvista tehdyillä kierrätettävillä pakkauksilla.

MUOVI

Olemme päättäneet poistaa kaiken kertakäyttöisen muovin tuotevalikoimastamme ja jatkamme muovin käytön optimointia esimerkiksi käyttämällä kierrätettyä muovia tuotteissamme.

Olemme muun muassa korvanneet harmaat SMARTSTORE-laatikkomme 100% kierrätetystä muovista valmistetulla versiolla, ja tuomme jatkuvasti markkinoille lisää 100% kierrätetystä muovista valmistettuja tuotteita.