Kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 Yhdistyneet Kansakunnat hyväksyi 17 kestävän kehityksen tavoitetta (tunnetaan myös nimellä Global Goals), joiden tarkoituksena on ratkaista planeetan suurimpia haasteita vuoteen 2030 mennessä ja rakentaa parempi ja kestävämpi tulevaisuus kaikille.

Kaikki YK:n jäsenet ovat velvollisia muuttamaan globaalit tavoitteet konkreettisiksi teoiksi, mutta tavoitteet koskevat kaikkia, ja myös yrityksillä ja kuluttajilla on tärkeä rooli.

JYSK työskentelee maailmanlaajuisten tavoitteiden kanssa varmistaakseen, että ensisijaiset ponnistelumme kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun alalla vastaavat alueita, joilla meillä on suurin vaikutus koko arvoketjussamme.

Tämän työn perusteella olemme valinneet viisi globaalia tavoitetta, jotka ovat liiketoimintamme kannalta olennaisinta. Lisäksi JYSK edistää useiden maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamista tekemällä yhteistyötä johtavien kansalaisjärjestöjen ja merkintäjärjestelmien kanssa sekä tukemalla hyväntekeväisyyttä

Tavoite 6 (Puhdas Vesi ja Sanitaatio)

JYSKin omassa toiminnassa ei ole suurta vedenkulutusta. Näin ei kuitenkaan ole meidän toimitusketjussamme.

Suuri osa tuotteistamme on valmistettu puuvillasta. Perinteinen puuvillan viljely ja tuotanto vaatii valtavia määriä vettä. Myös torjunta-aineita ja lannoitteita käytetään perinteisesti.

Työskentelemme yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa vähentääksemme veden kulutusta sekä torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöä auttamalla puuvillanviljelijöitä optimoimaan viljelyprosessejaan.

JYSK pyrkii myös lisäämään kierrätetyn puuvillan määrää tuotteissamme.

Toinen merkittävä fokusalue on puuvillan jalostuksessa käytettävän veden ja kemikaalien vähentäminen sekä tehtaiden jätevesien parempi hallinta.

Tavoite 8 (Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua)

Talouskasvu on osa JYSKin DNA:ta ja suurin osa yrityksen tuloksesta menee kasvun ja työpaikkojen luomiseen.

JYSK on perheyritys ja vastuullinen työnantaja kymmenille tuhansille työntekijöille monissa maissa.

JYSKin toimitusketju luo työpaikkoja sadoille tuhansille ihmisille ympäri maailmaa. Vastuullisen toimitusketjun hallinnan avulla varmistamme, että toimittajamme luovat oikeudenmukaiset ja turvalliset työolosuhteet.

Tavoite 12 (Vastuullista kuluttamista ja tuottamista)

Vähittäiskaupan yrityksenä vastuulliset kulutus- ja tuotantotavat on yksi alueista, joissa JYSKillä on mahdollisuus vaikuttaa eniten, ja siten myös yksi niistä alueista, joissa meillä on suurin vastuu.

JYSK on useiden vuosien ajan työskennellyt aktiivisesti vastuullisen tuotannon parissa vastuullisen toimitusketjun hallinnan kautta, mukaan lukien toimittajaohjeemme ja ohjesäännöt. Meillä on laaja kirjo sekä sosiaalisia että ympäristövaatimuksia, joita seuraamme säännöllisesti sekä itse että yhteistyössä ulkopuolisten organisaatioiden kanssa.

Panostamme vahvasti vastuullisesti tuotettuihin raaka-aineisiin ja samalla tuomme jatkuvasti lisää kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita valikoimaamme.

JYSKillä on myös mahdollisuus osallistua vastuullisempaan kulutustapaan. Työskentelemme kestävämmästä pakkauksesta aina tuotteen elinkaareen saakka. Valitsemme ja suunnittelemme yhdessä toimittajiemme kanssa tuotteita, jotka kestävät pidempään. Lisäksi panostamme tuotteisiin, jotka on suunniteltu siten, että ne on helpompi purkaa eri osien kierrätystä varten.

Haluamme edistää vastuullista kulutusta asiakkaidemme keskuudessa ja viestimme jatkuvasti kestävämmistä raaka-aineista, kuten FSC®-sertifioidusta puusta, valmistettujen tuotteiden valinnan eduista. Lisäksi tuemme erilaisia kansalaisjärjestöjen tiedotuskampanjoita, kuten esimerkiksi FSC Week ja FSC Design Award.

Tavoite 13 (Ilmastotekoja)

JYSK myöntää, että ilmasto on muuttumassa ja että liiketoimintamme myötävaikuttaa tähän muutokseen. Panostamme toimitilojemme energiatehokkuuteen ja pyrimme siirtymään uusiutuvan sähkön käyttöön ja luopumaan fossiilisista polttoaineista vähentääksemme hiilijalanjälkeämme nopeasti.

JYSK pyrkii puolittamaan kaikkien myymälöidemme, jakelukeskustemme, toimistojemme ja yrityksen omistamien ajoneuvojen sähköstä ja lämmityksestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 lähtötasosta.

Otamme mukaan myös toimitusketjumme ja kuljetuskumppanimme asettamaan tavoitteita ja vähentämään omia kasvihuonekaasupäästöjään. Tavoitteemme on olla hiilineutraaleja kaikessa toiminnassamme vuoteen 2050 mennessä.

Tavoite 15 (Maanpäällinen elämä)

JYSK pyrkii minimoimaan tuotteidemme tuotannon ja jakelun negatiiviset ympäristövaikutukset.

Teemme yhteistyötä tavarantoimittajiemme ja johtavien kansalaisjärjestöjen kanssa ympäristöjalanjäljen minimoimiseksi sekä raaka-aineiden että tuotteidemme varsinaisen valmistuksen osalta.