Sosiaalinen vastuu tuotannossa

JYSK on sitoutunut kunnioittamaan työntekijöiden ihmisoikeuksia, ja odotamme samaa tavarantoimittajiltamme.

JYSKin tuotteita valmistetaan monissa eri paikoissa ympäri maailmaa - myös niin sanotuissa kolmansissa maissa. Tällä viitataan maihin, joissa on suurempi riski perusoikeuksien loukkaamiseen, kuin miten ne on kuvattu Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Osana sitoutumistamme kunnioitamme työntekijöidemme perusoikeuksia toimitusketjussamme. JYSK liittyi vuonna 2006 yhtenä ensimmäisistä tanskalaisista yrityksistä yritysten sosiaaliseen laadunvalvonnan hankkeeseen nimeltä amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI). Amfori BSCI on kansainvälinen organisaatio ja toimitusketjun hallintajärjestelmä, joka keskittyy kolmansiin maihin.

Amfori BSCI:n jäsenenä, JYSK on sitoutunut yleisiin käytännesääntöihin (Code of Conduct), joka tarkoittaa yhteisiä sääntöjä ja erityisiä vaatimuksia tehtaiden olosuhteisiin, joissa JYSKin tuotteita valmistetaan. Amforin BSCI Code of Conduct viittaa kansainvälisiin sopimuksiin, kuten ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien johtaviin periaatteisiin, OECD:n ohjeisiin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Amfori BSCI Code of Conduct koostuu 11:sta eettisen ja sosiaalisen vastuun liiketoiminnan periaatteesta. Muun muassa lapsityövoiman käyttö, pakkotyö, syrjintä ja lahjonta ovat kiellettyjä, ja lisäksi asetetaan vaatimuksia työturvallisuudelle, kunnolliselle työajalle ja tehtaiden työntekijöiden oikeudelle kuulua ammattiliittoon ja käydä työehtosopimusneuvotteluja.

Kaikkien JYSKin tuotteita valmistavien toimittajien on hyväksyttävä ja noudatettava Supplier Code of Conduct käytännesääntöjä, joihin Amfori BSCI’s 11 periaatetta sisältyy.

Vuoropuhelu ja osallistuminen ovat tie eteenpäin

Jatkuvat parannukset ovat amfori BSCI:n ydin. Me JYSKissä olemme tästä samaa mieltä ja pidämme dialogia ja osallistumista avainasioina sosiaalisten olosuhteiden parantamisessa.

Vastuu varmistaa, että toimittajamme ja tuottajamme noudattavat toimintaohjeitamme, mukaan lukien työntekijöiden ihmisoikeudet, perustuu JYSKin Compliance & Quality -osastoon, jossa nimitetään BSCI-vastuuhenkilö.

JYSK vaatii BSCI-auditointia toimittajille ja tuottajille, ja BSCI-vastuullisen on varmistettava, että auditoinnit tehdään.

Toimittajat arvioi kolmas osapuoli, joka on Amfori BSCI:n tehtaiden valvontaan hyväksymä puolueeton yritys. Tarkastuskäynneillä arvioidaan, kuinka hyvin tehdas noudattaa 11 periaatetta. Mikäli poikkeamia ilmenee, asiasta ilmoitetaan Amfori BSCI:lle ja kyseistä tehdasta toimittajanaan käyttäville jäsenyrityksille, jotta he pystyvät yhteistyössä tehtaan kanssa löytämään tilanteeseen ratkaisun. Jos kyseessä on vakava rikkomus, johon sovelletaan nollatoleranssia, ratkaisu on löydettävä välittömästi.

Jos tehtaalla havaitaan poikkeama Supplier Code of Conductin osalta, pidämme parempana vaihtoehtona jatkaa yhteistyötä tuottajan kanssa varmistaen, että parannuksia tehdään, sen sijaan että päättäisimme yhteistyön. Mikäli lopettaisimme kumppanuuden tuottajan kanssa ja kääntäisimme ongelmille selkämme, muutosta ei koskaan tapahtuisi. Uskomme, että osallistuminen on keino edistää sosiaalisten olosuhteiden parantamista. Jos parannuksia ei tehdä tehtaalla, yhteistyö lopetetaan.

Jäsenyytemme Amfori BSCI:ssä mahdollistaa poikkeamien ilmoittamisesta liikekumppaneillemme. Amfori BSCI:n ulkoinen valitusmekanismi tarjoaa alustan yksityishenkilöille tai organisaatioille ilmoittaa poikkeamista, jotka koskevat havaittuja tai todellisia virheellisen tai epäoikeudenmukaisen kohtelun tapauksia. Lue lisää tai ilmoita epäkohdasta tästä.