Vastuullinen toimitusketjun hallinta

JYSKin tuotteita valmistetaan monilla eri alueilla maailmassa, mukaan lukien niin kutsutuissa riskimaissa. Tällä tarkoitetaan maita, joissa on merkittävinä pidettäviä riskejä liittyen esimerkiksi työolosuhteisiin. Siksi toimitusketjun hallinta on yksi tärkeimmistä yhteiskuntavastuun alueista.

Amfori BSCI

JYSK on aina asettanut tiukat vaatimukset tavarantoimittajille. Vuonna 2006 tämä virallistettiin, kun JYSKistä tuli yksi ensimmäisistä tanskalaisista yrityksistä, jotka liittyivät Amfori Business Social Compliance Initiative –ohjelmaan (Amfori BSCI).

Yhteiset käytännesäännöt

Amfori BSCI on kansainvälinen toimitusketjun hallintajärjestelmä, joka takaa vastuun toimitusketjuissa riskimaissa.

Amfori BSCI:n jäsenenä, JYSK on liittynyt yhteiseen käytännesääntöön, joka tarkoittaa yhteisiä sääntöjä ja erityisiä vaatimuksia tehtaiden olosuhteisiin, joissa tuotteet valmistetaan.

Käytännesäännöt koostuvat 11 periaatteesta, jotka koskevat eettistä ja sosiaalisesti vastuullista liiketoimintaa. Muun muassa lapsityövoima, pakkotyö ja korruptio on kielletty. Säännöt liittyvät lisäksi työturvallisuuteen ja ihmisarvoiseen työaikaan, ja varmistavat että tehtaiden työntekijöillä on oikeus olla liiton jäsen. Myös ympäristöä kohtaan on laadittu vaatimuksia.

Voit lukea lisää 11 periaatteesta täällä: Amfori BSCI's Code of Conduct.

Maailmanlaajuisesti Amfori BSCI:llä on yli 2200 jäsentä, jotka kaikki tukevat samaa käytännesääntöä, ja näin ollen toteuttavat samoja vaatimuksia tehtaiden työoloihin liittyen. Amfori BSCI –järjestelmään on rekisteröity yli 50 000 tuottajaa.

Kaikkien JYSKin tuotteita valmistavien tuottajien on hyväksyttävä käytännesäännöt ja sitouduttava näin 11 periaatteen noudattamiseen.

Osallistuminen on tie eteenpäin

Tuottajat arvioidaan kolmannen osapuolen toimesta, mikä tarkoittaa puolueetonta yhtiötä, jonka Amfori BSCI on hyväksynyt tehtaiden valvomiseksi. Tarkastuskäynneillä arvioidaan, kuinka hyvin tehdas noudattaa käytännesääntöjä. Mikäli poikkeamia ilmenee, asiasta ilmoitetaan Amfori BSCI:lle ja tuotteita ostaville yrityksille, jotta he voivat yhdessä tehtaan kanssa löytää ratkaisun. Rikkeen ollessa vakava, niin kutsuttu nollatoleranssi-protokolla astuu voimaan ja ratkaisu on löydettävä välittömästi.

Jatkuvat parannukset ovat Amfori BSCI:n ydin. Me JYSKissä olemme tästä samaa mieltä ja pidämme dialogia ja osallistumista avainsanoina. Muutos vie aikaa ja tuloksia saadaan aikaan vain, kun asioiden eteen tehdään yhdessä töitä.

Tästä syystä, jos tehtaalla havaitaan poikkeama käytännesäännöistä, pidämme parempana vaihtoehtona jatkaa yhteistyötä tuottajan kanssa varmistaen, että parannuksia tehdään, sen sijaan että yhteistyö päätettäisiin. Mikäli lopettaisimme kumppanuuden tuottajan kanssa ja kääntäisimme ongelmille selkämme, muutosta ei koskaan tapahtuisi. Uskomme, että osallistuminen on keino edistää sosiaalisten olosuhteiden parantamista. Kuitenkin, jos parannuksia ei tehdä tehtaalla tietyn ajan kuluessa, yhteistyö on lopetettava.

Lue lisää JYSKin yhteistyöstä Amfori BSCI:n kanssa täällä: GOJYSK.com.

Danish Ethical Trading Initiative -järjestö

Danish Ethical Trading Initiative on useita sidosryhmiä käsittävä järjestö, ja JYSK on yksi sen jäsenistä. Se kokoaa yhteen liike-elämän, työväenliikkeen ja yhteiskunnalliset järjestöt. Järjestön tarkoituksena on kannustaa toimijoita työskentelemään yhdessä eettistä kauppaa varten ja löytämään ratkaisuja haasteisiin, joita tanskalaiset yritykset kohtaavat kehitysmaissa ja kehittyvien talouksien alueilla toimivien tuottajien kanssa.