Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä

Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä
JYSK on vastuullinen työnantaja

JYSK on vastuullinen työnantaja

HR Manager Leena, mitä sinulle tarkoittaa vastuullinen työnantaja?

Varmaankin monelle tulee mielen se, että työantaja toimii vastuullisesti ympäristön puolesta, kierrättää jätteet, miettii hiilijalanjälkeä matkustettaessa, jne.
Yllä mainitut ovat tärkeitä asioita ja me JYSKissä mietimme vastuullisuutta monestakin eri näkökulmasta.
Minä haluan nostaa esille vastuullisesti toimivan työnantajan periaatteet työsuhteeseen liittyvien asioiden kautta.

Minulle itselleni vastuullinen toiminta kattaa koko työsuhteen elinkaaren. Työnantajan vastuullisen toiminnan rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Yrityskulttuuri ja arvot luovat hyvän perustan vastuulliselle toiminnalle.

Vastuullinen työantaja toimii vastuullisesti jo rekrytoitaessa uusia työntekijöitä. Kunnioittaa hakijoita, viestii heille, miten rekrytointi etenee, varmistaa, että rekrytoivat esimiehet ovat ammattitaitoisia ja tekee valinnat perustuen ammattitaitoon ja siihen, että hakija on sopiva kyseiseen tehtävään.
Sen jälkeen uusi työntekijä toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi ja perehdytetään laadukkaasti ja huolellisesti uusiin tehtäviin.

 

Great Store Management on JYSKin esihenkilötyön kivijalka

Vastuullisuus on myös sitä, että uskomme omiin työntekijöihimme ja heidän kehittymiseensä. Koulutamme esihenkilöitämme, jotta he pystyvät luomaan hyvät tiimit myymälöissä, löytämään uudet kyvyt ja talentit, joista kehitämme uusia esihenkilöitä sisäisellä urapolulla.
Vastuullinen työnantaja varmistaa sen, että esihenkilötyö on laadukasta ja luo valmiuden hyvää työyhteisöön. Esihenkilömme tärkeä tehtävä on ohjata työtä, mutta myös varmistaa jokaisen työntekijämme hyvä työkyky ja tarjota tukea myös työkyvyn ylläpitämiseen.

Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijöitään. Arvojemme kautta meille onkin tärkeää avoin keskustelukulttuuri.
Me JYSKissä teemme säännöllisesti työtyytyväisyyskyselyjä. Osallistuimme myös syksyllä 2020 Great Place to Work – kyselyyn ja sen kautta mittasimme myös monia vastuullisuuteen liittyviä osa-alueita.
Henkilökuntamme on vastannut todella aktiivisesti, mikä on osoitus siitä, että he haluavat osallistua oman työpaikkansa kehittämiseen.

 

Great Place To Work

Great Place To Work -kyselyn vastausten perusteella olemme työnantajana onnistuneet hyvin monessakin asiassa liittyen vastuullisuuteen:
Esim. työntekijöiden tasa-arvoisessa kohtelussa liittyen sukupuoleen, syntyperään, ikään ja seksuaaliseen suuntautumiseen.
Uskomme skandinaavisena yrityksenä vastuun jakamiseen ja 92 % työntekijöistämme kokee myös, että heille annetaan vastuuta heidän työssään ja 88 % kokee työpanoksensa JYSKissä tärkeäksi.

Johto JYSKissä toimii arvojen mukaisesti henkilökunnan palautteen mukaan ja uudet työntekijät kokevat itsensä tervetulleeksi.
Nämä kaikki mainitsemani asiat kuuluvat vastuullisen työnantajan agendalle.

 

Vastuullinen työnantaja

Olemme mukana myös Vastuullinen työnantaja kampanjassa, jossa sitoudumme edistämään kuutta vastuullisen työnantajan periaatetta.
Ne ovat:

  • Syrjimättömyys
  • Työelämän tasapaino ja hyvinvointi
  • Esihenkilötyöhön panostaminen
  • Työn merkitys ja työssä kehittyminen
  • Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus
  • Hyvä hakijakokemus

 

Olemme onnistuneesti edistäneet lähes kaikkia periaatteita. Tästä todisteena se, että olemme saaneet työtyytyväisyyskyselyissä kiitettäviä arvosanoja.
Jossakin on vielä jonkin verran kehitettävää, kuten työelämän tasapaino ja sen eteen tulemme tekemään töitä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Vastuullinen työnantaja toimii tasapuolisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Näin me JYSKissä toimimme –  ja tätä vastuullisuus tarkoittaa minulle.

JYSK Suomen HR Manager Leena Saario

 

Kurkkaa avoimet työpaikat ja hae JYSKiin!

Millaista arki on JYSKissä? Seuraa meitä instassa @jysk_siniveriset