Yhteiskuntavastuu

Kansainvälisenä yrityksenä JYSK on vuorovaikutuksessa tuhansien asiakkaiden, työntekijöiden, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimintamme vaikuttaa ympäristöön, ja tämä tarkoittaa sitä, että yrityksellä on suuri vastuu.

Vastuullemme kuuluu useita alueita, kuten JYSKin työntekijöitä sekä tavarantoimittajillemme työskenteleviä henkilöitä. Meillä on velvollisuus varmistaa, että tuotteemme tehdään kunnioittaen ihmisiä, eläimiä ja luontoa.  

Edellytämme tavarantoimittajiamme noudattamaan vaatimuksiamme ympäristöä, ilmastoa, eläinten hyvinvointia, tuoteturvallisuutta sekä eettisiä ja sosiaalisia olosuhteita kohtaan.

Yhteiskuntavastuu on jatkuva prosessi, jossa uusia alueita ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti. Pidämme kansainvälisten järjestöjen jäsenyyttä ja vuoropuhelua ympäristömme kanssa osana jatkuvaa oppimisprosessiamme. Uskomme, että yhteistyö, vuoropuhelu ja sitoutuminen ovat tapa edetä sosiaalisten ja ympäristöolosuhteiden parantamiseksi.