Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä

Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä
Kokemuksia JYSKin rekrytoinnista

Kokemuksia JYSKin rekrytoinnista

Me JYSKissä koemme, että rekrytointiprosessi on hakijan kannalta yksi merkittävä osa sitä, millaiseksi työnantajaksi ja yritykseksi JYSK koetaan. Riippumatta siitä, valitaanko hakija tehtävään vai ei, haluamme antaa JYSKistä ammattimaisen, asiallisen ja modernin kuvan koko rekrytointiprosessin ajan. Tätä arvostavat myös työnhakijat monien muidenkin tutkimusten mukaan.

Käytännössä se tarkoittaa avointa kommunikointia koko prosessin ajan. Tämän päivän rekrytointia kuvaavat myös nopea prosessin eteneminen ja asiallinen viestintä hakijoiden suuntaan jokaisesta prosessin vaiheesta. Lupaamme hakijoillemme, että meistä kuuluu aina vähintään muutaman päivän sisällä jokaisen vaiheen jälkeen, mutta omat tavoitteemme saattavat olla yhteydenotto vieläkin nopeammin. Lisäksi lanseerasimme alkuvuodesta 2022 uuden hakijaportaalin, jossa työnhakijamme pääsevät rauhassa tutustumaan ohjeisiimme siitä, kuinka valmistautua prosessin eri vaiheisiin, videohaastattelusta verkkotesteihin ja haastatteluun paikan päällä. Lue alta uusien työntekijöidemme kokemuksista JYSKiin hakemisesta.

Videohaastattelu osana rekrytointiprosessia

Helsingin Itiksen myymälässä on aloittanut uusi tehokaksikko Milla(vas.) ja Ella (oik.) huhti-toukokuussa 2022. Molemmat kävivät läpi koko hakuprosessimme hakemuksen jättämisestä videohaastatteluun ja lopulta vielä haastattelun paikan päällä. Yleinen vaikutelma prosessista on molempien mieleen: se on tehokasta ja hyvin vuorovaikutuksellista.

 

Videohaastatteluvaihe saattaa jännittää joitain, mutta heittäytymistaitoa tarvitaan myös myymäläkentässä jatkuvasti muuttuvien tilanteiden ja lukuisten asiakaskohtaamisten muodossa työpäivien aikana. Ella haluaa rohkaista muitakin hakemaan ja kokeilemaan. Hän kertoo kokeneensa videohaastattelun hyvin inhimilliseksi, sillä siellä vastattiin muutamiin videoihin, joissa eri henkilöt JYSKistä kysyivät erilaisia peruskysymyksiä siitä, millainen tyyppi olet, miten suhtaudut myyntiin ja kiireeseen sekä toiveet työajoista ja palkasta. Milla nostaa esiin lisäksi sen, että videohaastattelu oli rento, eikä sitä tarvinnut ottaa ykkösellä purkkiin, vaan sitä voi hiukan harjoitellakin ja palauttaa sitten sen videon, johon on itse tyytyväinen.

Asenne ratkaisee

Varsinainen haastattelutilanne on vasta se todellinen tutustumistilaisuus. Ymmärrämme JYSKissä, että rekrytointi on aina kahden kauppa. Haluammekin antaa yrityksestä rehellisen ja laajan kuvan sekä kertoa avoimesti siitä, millaista työ meillä on, jotta hakija voi punnita myös sitä, sopiiko tämä työ juuri hänen toiveisiinsa. Vastapainona tietenkin haluamme tutustua hakijaan hyvin, jotta voimme varmistua JYSK-henkisen työntekijän löytyvän. Meillä haastatteluita ei siis kannata jännittää, vaan suhtautuu siihen enemmänkin tutustumistilaisuutena. Aikaisempi kokemus ja koulutus ei vaakakupissa juurikaan paina, vaan JYSKissä asenne ratkaisee. Uskomme, että voimme opettaa ne taidot ja tarjota sitä kokemusta työn myötä, kunhan asenne on kohdallaan.

 

On ilo kuulla, kuinka Ella ja Milla kertoivat, etteivät he kokeneet tilannetta haastavaksi grillaustuokioksi, jossa hikikarpaloiden virratessa otsalla vastataan kysymyksiin kysymyksien perään, vaan heille jäi tunne, että heihin suhtauduttiin vakavasti ja kuunneltiin tosissaan. He kuvaavat haastattelun olleen juuri tavoitteidemme mukainen: rento, avointa keskustelua ja kattava esittely yrityksestä sekä tulevista tehtävistä. Nyt molemmilla on jo haastattelussa luvattu kattava perehdytysohjelma käynnissä ja molemmista vaikuttaa olevan kovaa vauhtia kasvamassa todellisia JYSK-tähtiä.

Töihin opiskelun kautta

 

JYSKiin voi saada jalan oven väliin myös muuta kautta. Tästä esimerkkiä näyttää Järvenpäässä kesätyöt aloittava Noora. Noora aloitti harjoittelun osana merkonomiopintojaan JYSKissä helmikuussa 2022. Nopea oppiminen, reipas asenne ja tekemisen meininki aukaisivat hänelle jatkoksi kesätyön heti harjoittelun jatkoksi. Noora kertoo pitävänsä JYSKin tavasta ottaa vastaan alasta kiinnostuneen harjoittelijan ja sen, kuinka hänet perehdytettiin myyjän tehtäviin perusteellisesti ja selkeästi. Nyt hän on jo hyvin osaava ja valmis jatkamaan töitä täysiverisenä JYSKiläisenä. Noora poseeraa kuvassa mukanaan pitämänsä perehdytysohjelman kanssa.