Eettinen ja sosiaalisesti vastuullinen tuotanto

JYSKin tuotteita valmistetaan monissa eri paikoissa ympäri maailmaa, ja asetamme tavarantoimittajillemme tiukat vaatimukset. Osana eettisen ja sosiaalisesti vastuullisen tuotannon turvaamiseksi JYSK liittyi vuonna 2006 yhtenä ensimmäisistä tanskalaisista yrityksistä yritysten sosiaaliseen laadunvalvonnan hankkeeseen nimeltä amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI).

Amfori BSCI:n jäsenenä, JYSK on sitoutunut yleisiin käytännesääntöihin (Code of Conduct) eli yhteiseen säännöstöön, joka tarkoittaa yhteisiä sääntöjä ja erityisiä vaatimuksia tehtaiden olosuhteisiin, joissa JYSKin tuotteita valmistetaan.

Amfori BSCI Code of Conduct koostuu 11:stä toimitusketjun vastuullisen hallinnoinnin periaatteesta, jotka koskevat eettistä ja sosiaalisesti vastuullista tapaa harjoittaa liiketoimintaa. Muun muassa lapsityövoiman käyttö, pakkotyö ja lahjonta ovat kiellettyjä, ja lisäksi asetetaan vaatimuksia turvallisuudelle, kunnolliselle työajalle ja tehtaiden työntekijöiden oikeudelle kuulua ammattiliittoon. Myös ympäristön suojelemiselle on laadittu vaatimuksia.

Kaikkien JYSKin tuotteita valmistavien toimittajien on hyväksyttävä ja noudatettava Supplier Code of Conduct käytännesääntöjä, joihin Amfori BSCI’s 11 periaatetta sisältyy.

Vuoropuhelu ja osallistuminen on tie eteenpäin

Jatkuvat parannukset ovat amfori BSCI:n ydin. Me JYSKissä olemme tästä samaa mieltä ja pidämme dialogia ja osallistumista avainsanoina sosiaalisten olosuhteiden parantamisessa.

Toimittajat arvioi kolmas osapuoli, joka on Amfori BSCI:n tehtaiden valvontaan hyväksymä puolueeton yritys. Tarkastuskäynneillä arvioidaan, kuinka hyvin tehdas noudattaa 11 periaatetta. Mikäli poikkeamia ilmenee, asiasta ilmoitetaan Amfori BSCI:lle ja kyseistä tehdasta toimittajanaan käyttäville jäsenyrityksille, jotta he pystyvät yhteistyössä tehtaan kanssa löytämään tilanteeseen ratkaisun. Jos kyseessä on vakava rikkomus, johon sovelletaan nollatoleranssia, ratkaisu on löydettävä välittömästi.

Tästä syystä, jos tehtaalla havaitaan poikkeama Supplier Code of Conductin osalta, pidämme parempana vaihtoehtona jatkaa yhteistyötä tuottajan kanssa varmistaen, että parannuksia tehdään, sen sijaan että yhteistyö päätettäisiin. Mikäli lopettaisimme kumppanuuden tuottajan kanssa ja kääntäisimme ongelmille selkämme, muutosta ei koskaan tapahtuisi. Uskomme, että osallistuminen on keino edistää sosiaalisten olosuhteiden parantamista. Kuitenkin, jos parannuksia ei tehdä tehtaalla, yhteistyö on lopetettava.

Lue lisää JYSKin yhteistyöstä Amfori BSCI:n kanssa täällä: GOJYSK.com.

Danish Ethical Trading Initiative -järjestö

Danish Ethical Trading Initiative on useita sidosryhmiä käsittävä järjestö, ja JYSK on yksi sen jäsenistä. Se kokoaa yhteen liike-elämän, työväenliikkeen ja yhteiskunnalliset järjestöt. Järjestön tarkoituksena on kannustaa toimijoita työskentelemään yhdessä eettistä kauppaa varten ja löytämään ratkaisuja haasteisiin, joita tanskalaiset yritykset kohtaavat kehitysmaissa ja kehittyvien talouksien alueilla toimivien tuottajien kanssa.